For flytteoppdrag, rengjøring og maling er minimum fakturering 2 timer.

Privat : Oppgjør for flytting betales kort/kontant til sjåfør etter endt oppdrag.
Bedrift: Må sende rekvisisjon minst en uke i forkant hvis ikke skal oppgjør betales kort/kontant ved endt oppdrag.

Betalinger på mottatt faktura enten i forkant eller etterkant av oppdraget: 14 dagers forfall, med mindre annet er avtalt.

Vi godtar også betaling med VISA – Mastercard.

Visa-Mastercard

Spørsmål om betaling, ta kontakt.